Origami

Origami jest sztuką składania papieru, która narodziła się w VI w. n. e. w Chinach - kraju, w którym wynaleziono papier. „ORI" to japońskie słowo oznaczajace składać, natomiast "GAMI" to papier.

Starożytni Chińczycy składali z niego symboliczne figurki, które wykorzystywano w obrzędach religijnych. Sto lat później japońscy mnisi w swojej ojczyźnie rozpowszechnili zarówno produkcję papieru jak i zasady jego składania, dlatego też origami uważa się za sztukę pochodzącą z Japonii, a nie z Chin.

W Europie origami pojawiło się dopiero na przełomie XIX i XX stulecia. Najpierw w Hiszpanii, a później bardzo szybko rozprzestrzeniło się również na inne kraje. Do jednego z wczesnych eksperymentatorów europejskiego origami zalicza się samego Leonardo da Vinci. W XX w. ostatecznie ustalono reguły origami: punktem wyjścia ma być kwadratowa kartka papieru, której nie wolno ciąć, kleić i dodatkowo ozdabiać i z której poprzez zginanie tworzone są przestrzenne figury.

Najbardziej znanym symbolem origami jest żuraw, który według tradycyjnych japońskich wierzeń żyje 1000 lat. Żuraw wykonany z papieru jest symbolem zdrowia, życia i pokoju.